Microdoseren met Magic Truffles (Deel 1)

Microdoseren met Magic Truffles (Deel 1)

In een tweetal blogs nemen we de basics door van het microdoseren van Magic Truffles. In dit eerste deel bespreken we wat het is, waar het vandaan komt, waarom je micodoseren zou moeten overwegen en welke effecten je kan verwachten.


Wat is het?

Bij microdosering neem je een kleine dosis van een psychoactieve stof. Mensen die microdoseren doen dit meestal meerdere malen gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. De dosis die ingenomen wordt is zodanig laag dat er geen sprake is van een volledige trip waarbij allerlei visuele veranderingen worden ervaren. Meestal ligt een microdosis tussen 1/20 en 1/10 van een recreatieve dosis. Het effect van een microdosis is subtiel, maar kan desondanks een zeer prettige en nuttige uitwerking hebben. Er zijn verschillende stoffen die mensen gebruiken voor microdosering, maar in deze brochure richten wij ons in het bijzonder op het microdoseren van Magic Truffles.


Waar komt het vandaan?

Mogelijk is microdoseren al ouder dan de moderne mens. Eind jaren ’90 zorgde etnabotanist en schrijver Terence McKenna voor de nodige opschudding met zijn boek Food of the Gods, waarin hij zijn stoned ape theory opperde. Deze theorie komt er in het kort op neer dat de mens zich van homo erectus tot homo sapien ontwikkelde doordat hij kleine hoeveelheden psychedelische paddenstoelen ging eten. De werkzame stof in deze paddenstoelen, psilocybine, zou het brein in staat hebben gesteld om nieuwe connecties te leggen, met als resultaat dat er belangrijke stappen in de ontwikkeling tot homo sapien mogelijk werden. De theorie van McKenna heeft gezorgd voor hernieuwde interesse in microdosering. Eerder was er al eens de chemicus Albert Hofman, in de jaren ’60, die aangaf dat hij tripmiddelen als een alternatief ziet voor bepaalde vormen van medicatie (met name stimulaten, die vaak veel bijwerkingen hebben).


Waarom microdoseren?

Mensen die microdoseren rapporteren allerlei voordelen, zoals langer gefocust zijn en een toename van creatieve gedachten. Interessant is dat het normale functioneren daarbij niet negatief beïnvloed wordt. Integendeel zelfs, mensen hebben het idee dat zij beter presteren, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Rond 2015 ontstond er zelfs een ware microdoseringstrend in Sillicon Valley, de plek waar veel hightech bedrijven aan allerlei innovaties werken. Eerder al, in 2010, was de onderzoeker dr. James Fadiman begonnen om de ervaringen van mensen die microdoseren vast te leggen. Hij stelde een protocol op waarmee mensen gedurende een maand hun ervaringen met het gebruik van microdoseringen konden bijhouden. Inmiddels heeft hij de ervaringen van 1500 mensen verzameld. Fadiman werkt nog aan een publicatie waarin hij al zijn bevindingen uit de doeken doet, maar eerder heeft hij al eens gezegd dat mensen die microdoseren de dingen die zij doen over het algemeen beter doen én dat zij zich meer op hun gemak voelen bij hetgeen zij doen.


Welke effecten kan je verwachten?

In het onderstaande rijtje staan een aantal effecten van microdoseringen opgesomd die door verschillende gebruikers zijn gerapporteerd. Houd wel in gedachten dat het hier gaat om zelfrapportage en dat we dus niet kunnen spreken van ‘wetenschappelijk bewezen’ effecten, daarvoor is er op dit moment nog onvoldoende onderzoek naar microdosering gepubliceerd.

Gerapporteerde effecten zijn onder andere:

-Scherper en alerter zijn
-Gefocust zijn en gedurende langere tijd gefocust blijven
-Bewuster zijn van je omgeving
-Opener zijn, meer geneigd zijn om te praten en de verbinding met anderen te zoeken
-Energieker voelen
-Opgewekter en vrolijker zijn
-Creatiever zijn en een groter probleemoplossend vermogen ervaren


Hoe werkt het?

Het gebruik van tripmiddelen heeft een effect op de hersenen. Vaak wordt gezegd dat je andere delen van je hersenen gebruikt en dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt. Op een bepaald soort hersenscan, de CAT-scan, is ook te zien dat de hersenen op veel meer plaatsen oplichten onder invloed van tripmiddelen. Mogelijk zou dit bepaalde effecten van microdosering kunnen verklaren, zoals de toegenomen creativiteit en het grotere probleemoplossend vermogen.


Dat was het voor het eerste deel van deze blog. In deel 2 staan we stil bij de praktische kant van het microdoseren van Magic Truffles. Heb jij ervaring met microdoseren? Deel je ervaringen dan met medebezoekers van MagicTruffles.com door een comment onder deze blog te plaatsen.

Leave a reply